original.png

 

Onze algemene voorwaarden

Algemeen


PDFlogo - Orgineel (Afbeelding)�ALGEMENE VOORWAARDEN ALS PDF BESTAND


Algemene voorwaarden

Martijnsmotorwebshop.nl / Martijnsmotorwebshop.eu onderdeel van:

Martijns Motorkledingshop Rotterdam VOF
's-Gravenweg 328c
2911BK Nieuwerkerk aan den IJssel

Tel: 0180-757172
E-mailadres: info@martijnsmotorkleding.nl
KVK: 52494330
BTW NR: NL8504.70.584.B01

Artikel 1 Algemeen

1 Door uw bestelling via een van onze webwinkels, via de e-mail, op enige andere wijze geeft u te kennen dat u met de algemene aankoopvoorwaarden akkoord gaat. Alle vermelde bedragen zijn in Euro inclusief de BTW (21%)

2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden artikelen en op alle met u (klant) gesloten overeenkomsten en diensten.

3 Alle goederen blijven eigendom van Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F. tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

4 Alleen correct ingevulde bestelformulieren kunnen in behandeling worden genomen.
U dient een geldig adres, e-mail adres en telefoonnummer in te vullen op het bestelformulier.
Bij twijfel over de juistheid van de door de klant verstrekte gegevens, hebben wij het recht de bestelling niet in behandeling te nemen, dan wel melding te maken bij de internet provider in geval van misbruik of fraude.

5 Levering van artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt.
�� Bij de meeste producten vermelden wij de� verwachte levertijd.

6 Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F. heeft het recht haar algemene verkoopvoorwaarden ten alle tijden te wijzigen.

7 Niets van onze websites mag door derden gebruikt worden zonder toestemming vooraf vanuit Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F.

Alle rechten van deze site, zowel het logo, de teksten als overige afbeeldingen zijn voorbehouden aan Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F.

Artikel 2 Bestellen

1 Bestellingen kunnen via een van onze webshop geplaatst worden. op deze manier worden uw bestelgegevens goed bewaard.

2 Er is geen minimum bestelbedrag

3 Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F heeft altijd het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan��������� voorwaarden zoals vooruitbetaling of verzending onder rembours te verbinden.

4 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F uw bestelling in behandeling heeft genomen.

5 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen, of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet is Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F niet aansprakelijk, tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F

Artikel 3 Levering

1 Leveringen door Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F vinden binnen Nederland plaats door PostNL en DPD

Leveringen buiten Nederland worden veelal door DPD gedaan.

2 Doordat Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F haar leveringen uitbesteedt aan PostNL en DPD kunnen wij niet gerechtelijk verantwoordelijk worden gesteld voor de integriteit van de afleverwijze van de door u bestelde producten door de vervoerder.

3 U ontvangt een e-mail wanneer de bestelling door ons verwerkt en verzonden is.

4 Vanaf het moment dat de bestelling betaald is duurt het in de regel maximaal 7 werkdagen voordat de� bestelling wordt verzonden. Indien producten niet voorradig zijn of besteld moeten worden kan het langer duren. Bij veel artikelen staan de verwachte levertijden.

5 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Martijns
Motorkledingshop Rotterdam V.O.F, in overleg met u, een zowel qua prijs als kwaliteit vergelijkbaar artikel leveren dan wel het product na te leveren.


6 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een
bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons
melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

7 Alle gemelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht� of aansprakelijkheid.

8 Indien Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F niet binnen korte termijn kan leveren of dat de levering duidelijk langer dan 30 dagen zal duren, zullen wij dit direct aan u melden en in overleg met u handelen.

9 Wanneer u een bestelling terugstuurt, weigert of niet ophaalt bij het postkantoor zullen wij contact met u zoeken om de reden daarvan te achterhalen. Als er geen gehoor wordt gegeven, zullen toekomstige orders vanuit uw kant niet meer door Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F in behandeling worden genomen.

10 Indien een bestelling om welke reden dan ook op uw eigen verzoek nogmaals naar u verzonden moet� worden, zullen de standaard verzendkosten weer in rekening gebracht moeten worden. Deze kosten dient u vooraf over te maken op het rekeningnummer van Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F

Artikel 4 Betaling

1a Door het totaal bedrag vooraf over te maken via overschrijving, internet bankieren, via betaling met IDEAL, Creditcard, Paypal of achteraf via Afterpay.

Voor klanten uit het buitenland bieden wij ook Mistercash en Sofort banking als betaalmiddel.�

1.b Voor betaling via IDEAL rekenen wij niets extra, voor creditcard betalingen rekenen wij 3,5 % extra.�

1.c Betalingen via Ideal, Mistercash en Sofort banking verlopen via onze tussenpersoon Sisow BV, hier merkt u niets van.
1.d Bij betaling via Afterpay krijgt u een digitale acceptgiro, deze dient u binnen 10 dagen te voldoen.

Indien u kiest voor een betaling via Afterpay worden de rechten ten aanzien van het voor uw aankopen verschuldigde bedrag door Martijnsmotorwebshop overgedragen aan AfterPay B.V.


2 Het orderbedrag dient binnen 7 werkdagen overgemaakt te worden. (Bij vooruitbetaling)
Indien u hieraan niet voldoet, ontvangt u een herinneringsmail van Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F

3 Bestellingen worden niet eerder verzonden voor de betaling is bijgeschreven op de rekening van Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F

LET OP! Vermeld altijd het ordernummer bij uw overschrijving dat u automatisch ontvangt bij het bestellen op onze webshop.

4 Betalingen kunt u overmaken naar:
Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F
Rekeningnummer: 1575.32.100
Paypal: info (@) martijnsmotorkleding (.) nl
Vanuit het buitenland:
IBAN: NL07 RABO 0157 5321 00
BIC: RABONL2U

Altijd onder vermelding van uw ordernummer

5 Indien u niet (tijdig) betaald behoudt Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F zich het recht voor de
overeenkomst te ontbinden en geen verdere overeenkomsten aan te gaan met u.

Artikel 5 Prijzen

1 Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen.

2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief kosten van verzending en optionele� verzekering van de verzending.

4 Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F is ook na het tot stand komen van de overeenkomst� bevoegd wijzigingen in het tarief van belastingen (BTW) aan u door te berekenen.

Prijsverhogingen worden tijdig aan u doorgegeven, u heeft dan ook het recht om de overeenkomst op te� zeggen indien u het niet eens bent met deze prijsverhoging.


5 Verzendkosten:
De verzendkosten binnen Nederland bedragen MAXIMAAL € 5,00, voor Belgi� en Duitland MAXIMAAL € 10,00

Bij ieder artikel staan de verzendkosten. Wij hebben 2 type verzendkosten binnen Nederland:
- Gratis verzending voor de meeste producten.
- € 5,00 verzendkosten (maximum)

Bijna alle producten worden zonder verzendkosten verzonden binnen Nederland en/of:�

Boven een orderbedrag van € 75,00 binnen Nederland betaald u geen verzendkosten
Boven een orderbedrag van € 175,00 betaald u geen verzendkosten naar Belgi� en Duitsland.

Verzendkosten voor overige landen op aanvraag.�


Artikel 6 Garantie


1 Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen, deze garantie periode staat gelijk aan de garantie periode van de fabrikant van het door u aangekochte artikel, na aflevering onder de onder artikel 7 genoemde voorwaarden.

2 Aanspraak op de garantie kan alleen binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek bij Martijns� Motorkledingshop Rotterdam V.O.F worden ingediend met een korte beschrijving van het gebrek.

3 Indien aan in 6.2 gestelde voorwaarden is voldaan, repareert of vervangt Martijns Motorkledingshop� Rotterdam V.O.F het artikel dan wel vergoedt Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F de aankoopprijs of een deel daarvan, (ter keuze van Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F), zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen .

4 De garantie is niet van toepassing indien u wijzigingen aan het artikel of product hebt aangebracht; er� sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of ondeskundig gebruik, zoals het niet in acht� nemen van de eventueel bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove� onachtzaamheid; Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld� voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

5 Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F, bied geen garantie op slijtageonderdelen

Artikel 7 Productgebruik

1 Vanwege de aard van sommige materialen geldt voor alle kledingstukken tenzij anders vermeld in het� wasvoorschrift dat ze het beste met de hand gewassen kunnen worden in lauw water met speciaal wasmiddel. Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F adviseert om producten niet in de droger te drogen tenzij� anders vermeldt.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1 De aansprakelijkheid van Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F met betrekking tot de verkoop en� levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 6 geregelde garantie.

2 Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F is niet aansprakelijk voor de door leveranciers of� producenten verstrekte technische gegevens.

3 Voor alle overige zaken geldt dat de aansprakelijkheid van Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F� beperkt is tot het bedrag van de aankoop zoals vermeld op de factuur.

4 Verwijzingen naar andere sites Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit deze site gemaakt wordt.� Dergelijke verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt�geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het� bestaan ervan. Mocht U evenwel technische problemen vaststellen of bedenkingen hebben bij de� inhoud van die sites, dan kunt u dat melden, wij nemen meteen maatregelen om de betreffende links aan te passen of te verwijderen.

Artikel 9 Klachten, ruilen en restitutie

1 Door de wet kopen op afstand heeft u juridisch het recht om binnen een termijn van 14 dagen na het� doen van u bestelling deze alsnog te annuleren.�Dit kunt u doen d.m.v. een e-mail aan info@martijnsmotorkleding.nl met vermelding van uw naam en ordernummer en eventuele wijzigingen.

2 Wanneer u niet binnen deze termijn van 14 dagen reageert, gelden de producten als door u zonder enig�bezwaar geaccepteerd.

3 Speciaal bestelde artikelen (artikelen die niet standaard in ons assortiment zitten) worden niet� teruggenomen.

4 Wanneer de bestelde producten niet aan uw verwachtingen voldoen of u hebt een verkeerd product� besteld, dan kun u de producten in overleg en ter onzer beoordeling ruilen of kan er restitutie verleend worden.

5 Indien het product onderweg is op het moment van annuleren/ wijzigen, wordt het product pas� vervangen/ geld teruggestort wanneer u het artikel binnen 14 dagen compleet, in originele verpakking,� ongebruikt en voldoende gefrankeerd terug hebt bezorgd aan Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F

6 Om in aanmerking te komen voor het ruilen van het product dan wel een restitutie dient u aan de� volgende voorwaarden voldoen:
�U dient ons binnen 14 dagen op de hoogte te stellen van uw klacht, uw verzoek om te ruilen of uw verzoek tot restitutie. Dit dient u te doen middels een e-mail of brief.

�Het artikel dient binnen 14 dagen na het overleg met Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F. in het� bezit van Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F te zijn. U dient het artikel voldoende gefrankeerd�retour te sturen aan Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F� We raden u hierbij aan om een bewijs van uw verzending te bewaren.

Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging tijdens de retour zending. Verzend nooit het product retour voordat u hierover overleg hebt gehad met Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F.�We zullen u instructies geven omtrent hoe te handelen m.b.t. het retourneren.

�Het product dient terug te worden gestuurd in de originele verpakking, ongebruikt, ongewassen, niet beschadigd en met eventueel aangehechte kaartjes.

�In geval u het artikel wilt ruilen voor een ander artikel zullen wij de eventuele meerprijs van het artikel in rekening brengen. Dit bedrag dient u vooraf te voldoen op het rekeningnummer van Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F

�Bij verzoek tot restitutie wordt het aankoopbedrag binnen 30 dagen retour gestort op uw bank of girorekening indien u aan bovenstaande voorwaarden heeft voldaan.


�Alleen voldoende gefrankeerde zendingen worden aangenomen! Ongeacht de reden van retour zenden.� Niet voldoende of geheel niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen en weer retour afzender gezonden!

7 Producten uit de aanbieding kunnen normaliter niet geruild worden, informeer voordat u een product� besteld of dit ook voor uw product geldt.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F, totdat u aan al� uw (betaling) verplichtingen heeft voldaan.�Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

2 Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling� is vereist de artikelen die het eigendom van Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F zijn gebleven�bij u weg te (laten) halen en te verkopen.

Artikel 11 Communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet (behoorlijk) overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F ,dan wel tussen Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen u en Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F, is Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F niet aansprakelijk. Dit tenzij en er sprake mocht zijn van bewezen opzet en / of grove schuld of nalatigheid vanuit Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F.

Artikel 12 Wijziging algemene voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze� voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 Privacy -verklaring
Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F vindt het belangrijk dat de door u verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Martijns Motorkledingshop Rotterdam V.O.F zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van uw bestelling.

Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij uw naam en afleveradres nodig om de bestelling uit te kunnen voeren.

Klantenservice

Nieuwsbrief & updates ontvangen

Voornaam
Achternaam
E-mail

Whatsapp Martijns

Copyright 2020 - WWW.MARTIJNSMOTORWEBSHOP.EU

Filter Product

Martijns Motorkleding scores a 9,3/10 out of 907 reviews at Feedbackcompany
|

Build on Onetoshop